Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ИК-0443 8/29/2017 „Преработка и допълване на проект: ,,Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект“ с добавяне на трета кабелна линия 20kV.“ Opened 01954-2017-0008
ИК-0434 8/24/2017 Демонтаж на неработещ трансформатор, доставка и монтаж на нов маслен трансформатор 160 kVA в съществуващ трафопост на „НКИЗ“ Opened 01954-2017-0007
ИК-0374 7/26/2017 Доставки на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Opened 01954-2017-0006
ИК-0329 7/6/2017 Проектиране на четири лентова пътна връзка и кръстовище с бул.Европа, община Божурище, Софийска област Closed 01954-2017-0005
ИК–0165 4/6/2017 Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор на улици и технически мрежи в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище Closed 782221